1. Droga jest przeznaczona do ruchu:

  a) tylko pojazdów,
  b) pojazdów i pieszych,
  c) tylko pieszych.

2. Kierujący rowerem jest zobowiązany:

  a) jechać blisko prawej krawędzi jezdni,
  b) może jechać dowolnym pasem,
  c) może zajmować więcej niż jeden pas.


3. W tej sytuacji pieszy:

  a) przechodzi pierwszy,
  b) ustępuje tylko pojazdowi nr 1,
  c) ustępuje obu pojazdom.


4. Przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która:

  a) ukończyła 13 lat,
  b) posiada karte rowerową,
  c) ukończyła 17 lat.

5. Która z wymienionych sytuacji nie stwarza zagrożenia:

  a) czepianie sie pojazdów,
  b) jazda blisko prawej krawędzi jezdni,
  c) zawracanie na jezdni bez uprzedzenia.


6. Kierującemu rowerem zabrania się:

  a) jazdy obok innego uczestnika ruchu,
  b) jazdy trzymając kierownicę jedną ręką,
  c) korzystając z drogi dla rowerów i pieszych.

7. Wyprzedzany rowerzysta:

  a) może przyspieszyć,
  b) zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie,
  c) ma obowiązek zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.

8. Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?

a)
b)
c)

9. Który z tych znaków dotyczy szkół?

a)
b)
c)

10. Który z tych znaków ostrzega przed przejazdem kolejowym?

a)
b)
c)

11. Który znak nie dotyczy skrzyżowania dróg?

a)
b)
c)

12. Który sygnał zezwala na wjazd:

a)
b)
c)


13. Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu?

  a) przejeżdża pierwszy,
  b) ustępuje tylko pojazdowi A,
  c) przejeżdża przed pojazdem A i B.14. Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu :

  a) ustępuje pojazdowi B,
  b) przejeżdża ostatni,
  c) ustępuje tylko pojazdowi C.15. Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

  a) przejeżdża przed pojazdami B i C,
  b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B,
  c) przejeżdża ostatni.16. Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

  a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B i C,
  b) może jechać,
  c) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi.


17. Który ze znaków poziomych na jezdni dotyczy przejścia dla pieszych?

a)
b)
c)


18. Rower powinien posiadać:

  a) bagażnik,
  b) lusterko wsteczne,
  c) przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec.19. W razie uszkodzenia oka należy:

  a) przemyć oko wodą,
  b) nałożyć na oko jałowy opatrunek z gazy,
  c) wpuścić do oka krople dezynfekujące.20. Musisz powiadomić pogotowie ratunkowe o wypadku, jaki numer wybierzesz:

  a) 999,
  b) 998,
  c) 997.